JettveL Eğlence ve Bilgi Bir Arada-Yapımdayız

Dini Bilgiler

Dua âyetleri
 

Sual: Cünüpken veya hayzlıyken, dua ayetlerini dua niyetiyle okumak caiz midir? Ayet-el kürsi’yi ve İhlâs suresini de dua niyetiyle okumak caiz midir?
CEVAP
Rabbena âtina, Rabbenağfirli gibi dua âyetlerini, dua niyetiyle okumak caizdir. Fatiha suresini de, Besmeleyle veya Besmelesiz dua niyetiyle okumak caizdir. Ayet-el kürsi ve İhlâs suresi dua değildir, bunları cünüp veya hayzlı okuyamaz.

Taharette kurulanmak
Sual:
Taharetlendikten sonra kurulanmadan kalksak, yaşlık çamaşırımıza bulaşsa necis mi olur?
CEVAP
Hayır, necis olmaz. Bezle veya tuvalet kâğıdı ile kurulanmak müstehabdır, iyidir. Kurulanmasa da mahzuru olmaz. Bez yoksa, sadece elle de kurulanabilir.

Şevkani kimdir?
Sual:
Mezhepsizlerce çok övülen Şevkani kimdir?
CEVAP
Adı Muhammed bin Ali Şevkani’dir. 1759’da doğdu, 1834’de vefat etti. (Ezhar-ül-fıdda) ve (Bahr-ül-zehhar) Şii kitaplarının şerhlerini okuyarak, Zeydî mezhebinde yetişti. (Feth-ul-kadir, Cevab-üs-sail)

Şevkani, Şiiliğin takıye ilkesine uyarak Zeydî olduğunu saklar, hanefi gibi görünür; fakat Zeydî mezhebine göre fetva verirdi. Böylece de Zeydîliği yaymaya çalışırdı. Hindistan’ın büyük âlimlerinden Abdülhay Lüknevi de diyor ki:
Şevkani’nin kötü hallerini ve bozuk kitaplarını öğrenmek isteyen, (Ferhat-ül-müderrisin) kitabımı okusun! Şevkani, İbni Teymiyye gibi ilmi çok ve aklı az, hatta ondan da aşağıdır. (Vehhabi mezhebinin iç yüzü)
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=